بازدید فرماندار از شبکه بهداشت و درمان شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مهران صفری فرماندار شهرستان پلدشت بهمراه محمدازه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی از ستاد شبکه بهداشت ودرمان پلدشت بازدید نمود و از دکتر رحیم زاده جهانداری ریاست شبکه و کارکنان ستادی و ریاست وکارشناسان مرکز بهداشت تقدیر وتشکر نموده واظهار امیدواری نمود هر چه سریعتر این بیماری منحوس از کل جهان رخت بندد چراکه مرگ هر انسانی در هر جای دنیا، انسان را آزرده میکند. صفری در ادامه با اشاره به جایگاه بهداشت در پیشگیری تمام بیماریها بخصوص بیماری کرونا ویروس تاکید نمود اطلاع رسانی وفعالیتهای به موقع ریاست شبکه بهداشت ودرمان و نیروهای بهداشتی وکادر درمانی باعث شده کرونا در شهرستان پلدشت با توجه به کمبود تجهیزات مدیریت شده و تعداد موارد فوتی زیاد نباشد.